Hotovú prácu (Vami vytlačenú) môžete zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, alebo osobne priniesť do kaviarne Štúr, Štúrova ul. 8, Bratislava.

Pre rýchle spracovanie Vašej objednávky je potrebné zaslať 3 pracovné dni vopred podklady (text na vyzlatenie) k spracovanu obálky vo formáte PDF.

V prípade, že požadujete aj tlač, úplné podklady vo formáte PDF priložte v objednávkovom formulári. Dáta nad 15 MB treba poslať cez „USCHOVŇU, alebo ULOŽ TO

Po odoslaní obdržíte potvrdzujúci email.

 

online objednávka